Captain America #700 [eng]

Nach dem Sturz des Despoten. Autor: Mark Waid, Stan Lee, Jack Kirby Zeichner: Chris Samnee, Jack Kirby, Frank Giacoia Farben: Matthew Wilson Letterer: VC’s Joe Caramagna, Ferran Delgado, Artie Simek, Sam Rosen Kaufen: ComiXology Bewertung: 4/5

Secret Empire Omega [eng]

Steve Rogers resümiert die Geschehnisse. Autor: Nick Spencer Zeichner: Andrea Sorrentino, Joe Bennett, Joe Pimentel, Scott Hanna Tusche: Andrea Sorrentino, Joe Bennett, Scott Hanna Farben: Andrea Sorrentino, Rachelle Rosenberg Letterer: VC’s Travis Lanham Kaufen: ComiXology Bewertung: 3/5