Kategorie: Comics [deu]

X-Men 26 [deu]

In das Vault Autor: Jonathan HickmanZeichner: Mahmud AsrarFarben: Sunny GhoLettering: WalprojectDesign: Tom MullerÜbersetzung: Alexander RöschKaufen: Panini ShopErscheinungsdatum: 16.11.2021Bewertung: 5/5